สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
Close X
Top
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี Surat Thani Provincial Cooperative Auditing Office Update News
วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2565 : ภายในปี 2565 สหกรณ์และเกษตรกรมีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้    ค่านิยม : แม่นยำในกฏเกณฑ์ (Accurate) รู้เขา (Understanding) พัฒนาให้เติบโต (Development Oriented) รู้เชิงลึก (In-Depth) รู้ทันสถานการณ์ (Timely) เพิ่มโอกาสให้พัฒนา (Opportunity Provider) ไว้ใจได้ เชื่อถือได้ (Reliable)
นายโอภาส   ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายไตรรงค์  สมเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8