สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
Close X
Top
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี Surat Thani Provincial Cooperative Auditing Office Update News
วิสัยทัศน์ กตส. 2566 - 2570 : " ตรวจสอบบัญชี และส่งเสริมการทำบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส แก่สหกรณ์และเกษตรกร "    ค่านิยม : " มีมาตรฐาน โปร่งใส ใส่ใจผู้รับบริการ "
   นางสาวอัญมณี   ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
    นางสาวเพ็ญสุดา  คุ้มฉายา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 8