สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
Top
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี Surat Thani Provincial Cooperative Auditing Office Update News
วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2564 : ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ    ค่านิยม : แม่นยำในกฏเกณฑ์ (Accurate) รู้เขา (Understanding) พัฒนาให้เติบโต (Development Oriented) รู้เชิงลึก (In-Depth) รู้ทันสถานการณ์ (Timely) เพิ่มโอกาสให้พัฒนา (Opportunity Provider) ไว้ใจได้ เชื่อถือได้ (Reliable)