หน้าแรก กระดานข่าวเว็บบอร์ด แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
 
 
 
 
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2551
 
  วิสัยทัศน์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ " เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้"
 
 
    งาน “ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาว” จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่
11-19 ตุลาคม 2551
    ประเพณีชักพระ หรือแห่พระ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธการ ที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จจากสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ หลังจากเทศนาโปรดพุทธมารดากลับมายังโลกมนุษย์ พุทธศาสนิกชนต่างไปเฝ้ารอตักบาตร
รับเสด็จกันอย่างเนืองแน่น จนเกิดประเพณีตักบาตรเทโว ขึ้นควบคู่กับประเพณีชักพระ สำหรับประเพณี
“ชักพระ” ของชาวสุราษฎร์ธานี จะทำกันทั้งทางบกและทางน้ำ โดยในแต่ละปีวัดและชาวบ้านจะร่วมแรง
ร่วมใจกันทำรถ – เรือพนมพระ ที่ถูกประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ตระการตา แล้วอันเชิญพระพุทธรูป
ประดิษฐานบนบุษบก บนเรือพระ รถพระเมื่อถึง วันออกพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวบ้านจะทำบุญ
ตักบาตร อาหารคาว และขนมต้มแล้วชักรถ – เรือพระ ออกจากวัดไปสมโภชน์ตามถนน และลำคลอง
พร้อมกับตีกลองโพนไปตลอดทาง
เพื่อประกาศให้รู้ว่ามีการชักพระ ซึ่งมีวัดต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นร้อยวัด
พุทธศาสนิกชนสามารถทำบุญวันเดียวได้ร้อยวัด
    
กิจกรรม / พิธี
    อาคารบ้านเรือนและร้านค้าจะจัดพุ่มผ้าป่าประดับประดาด้วยไฟสวยงาม และตกแต่งเป็นเรื่องราว
พุทธชาดกเกี่ยวกับนรก สวรรค์ และที่ขาดไม่ได้ในการจัดพุ่มผ้าป่า คือต้องมีผ้า 1 ผืน ห้อยไว้บนพุ่มไม้
สำหรับพระภิกษุชักเป็นผ้าบังสุกุล และปิ่นโต 1 เถาพร้อมอาหารเพราะในวันนั้นพระจะไม่บิณฑบาต
ตามปกติ จึงเรียกพุ่มผ้าป่าในวันนี้ว่า
“ผ้าป่าข้าวสุก” มีการแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำตาปี ที่จัดขึ้นควบคู่
กับงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าซึ่งเป็นจุดกำเนิดเรือยาวที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
รู้จักกันดี คือ
เรือเจ้าแม่ตาปี เรือเจ้าแม่ธาราทิพย์
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
 
 
 
 
 
2007-2008 All rights Reserved.
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี
1 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทรสาร 0-7731-2869 โทร. 0-7731-1846,0-7731-1799,E-mail : cadsrn@cad.go.th
webmaster:คุณละออง พุทธเสน,คุณสุธี วรรณทอง ควรใช้ความละเอียดจอภาพที่ 1024 x 768 pixel
อ่านข่าวทั้งหมด อ่านข่าวทั้งหมด อ่านข่าวทั้งหมด